Menu

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


(na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego- (Dz. U. z 2002 r. ,Nr 46, poz. 432, z późn. zm) .) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).


 

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - początek roku szkolnego 2018/2019

 

3 września 2018 r. (poniedziałek)

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2018

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

 • 15.04 (poniedz.) j. polski

 • 16.04 (wtorek) matematyka

 • 17.04 (środa) język obcy nowożyt.

 

Egzamin gimnazjalny

10,11,12 kwietnia 2019 r.

 • 10.04 (środa) cz. humanistyczna

 • 11.04 (czwartek) cz. mat.-przyrod.

 • 12.04 (piątek) język obcy nowożyt.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

Podział roku szkolnego na półrocza

I półrocze: 3.09.2018 – 11.01.2019
(16 tygodni i 6 dni – 86 dni)

 

II półrocze: 14.01.2019 – 21.06.2019
(17 tygodni i 3 dni – 88 dni)

 

Proponowane dni wolne od zajęć

10,11,12.04.2019 r. (środa-piątek) – egzamin gimnazjalny

 

15,16,17.04.2019 r. (poniedz.-środa) – egzamin ósmoklasisty

 

2.11.2018 r. (piątek) – Dzień Zaduszny

 

2.05.2019 r. (czwartek)

 

Zebrania i dni otwarte

 

kl. 0-III   godz. 17.00-18.20

 

kl. IV-VIII i III gim. 

godz. 18.30-20.00

12.09.2018 r. (środa) – zebrania obowiązkowe (klasy VIII i III gim. dodatkowo informacja o dostosowaniach na egzaminie)

 

26.09.2018r. (środa) – zebrania z rodzicami (przedstawienie projektu Programu Wychowawczego - Profilaktycznego i planów pracy wychowawcy)

 

14.11.2018 r. (środa)  – dzień otwarty

 

12.12.2018 r. (środa)  – dzień otwarty

 

16.01.2019 r. (środa) – obowiązkowe śródroczne zebrania z rodzicami (oceny półroczne, podsumowanie I półrocza)

 

27.02.2019 r. (środa) – dzień otwarty (kl. VIII i III gim. zebrania obowiązkowe – informacja o warunkach przebiegu egzaminów zewnętrznych)

 

27.03.2019 r. (środa) – dzień otwarty

 

29.05.2019 r.  (środa) – zebrania obowiązkowe, informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych

 

Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne

9.01.2019 r. (środa)  

Rada klasyfikacyjna

 

 

14.06.2019 r. (piątek)

Rada klasyfikacyjna

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć