Menu

 

Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Nowej Wsi ogłasza od 26 lutego  do 22 marca  2018 r. rekrutację do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi, oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi oraz zapisy do klasy I w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi na rok szkolny 2018/2019.

Dzieci w wieku 3 - 4 lata (2015 r., 2014r.) zamieszkałe na terenie Gminy Michałowice będą przyjmowane do Gminnego Przedszkola w Nowej Wsi .

Dzieci 5 - letnie (2013 r.)  oraz dzieci 6 - letnie (2012 r.) będą przyjmowane do oddziałów przedszkolnych  w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi.

Rodzice kandydatów składają wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole wraz z wymaganymi załącznikami w wybranej placówce (zał.1) +oświadczenie rodziców.

Dzieci urodzone w roku 2013 i 2014, które już uczęszczają do przedszkola i w nowym roku szkolnym będą kontynuowały edukację w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice  wypełniają Deklarację pozostania w przedszkolu (zał. 2), którą należy złożyć w placówce.

Rodzice dzieci 6-letnich (2012 r.)  składają wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w szkole  wraz z wymaganymi załącznikami. (zał.1)+oświadczenie rodziców.

W związku z brakiem wolnych miejsc nie będzie prowadzona rekrutacja do klas I SP na rok szkolny 2018/2019 dla kandydatów spoza obwodu szkoły.

Dzieci  7- letnie (2011 r.) zamieszkałe w obwodzie szkoły będą przyjęte z urzędu do klasy I na podstawie zgłoszenia + oświadczenia o miejscu zamieszkania (zał.3) .

Rodzice są zobowiązani do złożenia zgłoszenia w sekretariacie szkoły.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek rekrutacyjny do przedszkola i oddziału przedszkolnego (zał. 1) 
 2. Oświadczenie rodziców 
 3. Deklaracja pozostania w przedszkolu (zał.2
 4. Zgłoszenie do klasy I SP+oświadczenie o miejscu zamieszkania (zał.3) 
 5. Terminy rekrutacji - zarządzenie Wójta Gminy Michałowice 
 6. Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów rekrutacji 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć