Menu

Jak pracujemy

************************************************************

 

 

                                                  

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

Prosimy przyprowadzać dzieci do godziny 8.20.

************************************************************************************

Ramowy rozkład dnia grup - Słoneczka, Biedronki oraz Smerfy:

7:00-8:20

Schodzenie się dzieci . Kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia i zabawy w małych grupach.

8:20- 8:30

Przygotowania do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8:30 - 8:45

Śniadanie.

8:45 – 9:00

Czynności higieniczne, samoobsługowe w łazience w tym mycie zębów.

9:00 – 9:30

Realizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.

9:30 – 10:00

Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10:00 – 11:30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery – poznawanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu

11:30 – 11:45

Zabawa relaksacyjno – kompensacyjna sprzyjająca wyciszeniu.

11:45 – 12:00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe.

12:00 – 12:30

Obiad.

12:30 – 14:15

Poobiedni relaks, odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.

14:15 – 14:30

Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14:30 – 14:45

Podwieczorek.

14:45 – 17:00

Zabawy swobodne. Zabawy kierowane przez nauczyciela - gry dydaktyczne, czytanie bajek, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach. Zabawy w ogrodzie przedszkolny, (w okresie wiosennym i letnim).

 

Ramowy rozkład dnia grup - Żabki oraz Skrzaty:

7.00-8.20  Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia i zabawy w małych grupkach, praca indywidualna, prowadzenie zabaw z zakresu promocji zdrowia.

8.20 - 8.30  Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience.

8.30 - 8.45 Śniadanie.

8.45 - 9.00 Czynności higieniczne, samoobsługowe w łazience w tym mycie zębów.

9.00 - 9.30 Realizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową.

9.30 - 10.00 Swobodna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

10.00 - 11.00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem. Zabawy w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery – poznanie środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu.

11.00 -11.45 Zabawa relaksacyjno – koncentrująca sprzyjająca wyciszeniu.

11.45 - 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe.

12.00 - 12.30 Obiad.

12.30 – 13.00 Poobiedni relaks, odpoczynek dzieci, słuchanie muzyki relaksacyjnej oraz bajki czytanej przez nauczyciela.

13.00 – 14.15 Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych, sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, opowiadanie lub czytanie bajek, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym

14.15 – 14.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.45 Podwieczorek.

14.45 – 17.00 Zabawy swobodne. Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach. Zabawy kierowane przez nauczyciela i swobodne w ogrodzie przedszkolnym (w okresie wiosennym i letnim).

 

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
    Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
  • 022 7582605
    tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć