Menu

Informacje

o Gminnym Przedszkolu w Nowej Wsi

Witamy i zapraszamy do zapoznania się z treścią naszych nowych stron. Naszym zdaniem rodzice znajdą tu wszelkie niezbędne informacje odnośnie uczęszczania pociechy do naszej placówki.

Nasze przedszkole

Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań. 
Staramy się, aby każdego dnia na ustach naszych dzieci gościł uśmiech.
Nasze metody edukacyjno-wychowawcze są oparte na aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii rozwoju. 

Przedszkole w Nowej Wsi, przy ulicy Głównej 52a rozpoczęło działalność w swojej siedzibie na początku lat 80-tych. Gmach budynku wznieśli mieszkańcy miejscowości. W kolejnych latach wraz z przyległym terenem zielonym dokonano szereg modernizacji i remontów mających na celu dostosowanie budynku do norm unijnych. W latach 90-tych Gminne Przedszkole zostało włączone w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, którego dyrektorem jest Pani Ewa Dymura.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 7-17. Nasi wychowankowie to dzieci 3,4 i 5 letnie - grupa 1 "Słoneczka", GRUPA 2 "Biedronki", GRUPA 3 "Smerfy", GRUPA 4 "Skrzaty" i GRUPA 5 "Żabki" - zamieszkałe na terenie gminy Michałowice. Każda z grup liczy do 25 dzieci.

W przedszkolu pracują nauczyciele: Danuta Świątek, Joanna Trzeciak, Ewa Sandomierska, Marzena Kurdziałek, Anna Chruścińska, Małgorzata Kwiatkowska, Aleksandra Staszewska, Sylwia Kujawa, Maja Błęcka oraz pracownicy obsługi: Jadwiga Woźniak, Barbara Duda, Elżbieta Biedrzycka, Małgorzata Mertz, Elżbieta Jambroziak, Paulina Zielińska, Krystyna Żmitrowicz, Ryszard Ciechomski, Mirosław Smoderek i Anita Sołtysiak.

Przedszkole realizuje cele opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne wynikające z Podstawy Programowej. Treści nauczania są ściśle skorelowane z cyklem pór dnia i roku. Poza zajęciami związanymi z harmonogramem pracy, dzieci uczą się: śpiewu, języka angielskiego i kształtują swoją postawę na zajęciach gimnastyki korekcyjnej. W szerokim zakresie prowadzona jest też edukacja prozdrowotna, profilaktyczna, regionalna i teatralna.

W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele wycieczek, imprez dla dzieci i przedstawień teatralnych. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. W ciągu roku szkolnego nauczyciele oraz specjaliści /logopeda, psycholog i pedagog/ w ramach tzw. otwartych dni umawiają się na indywidualne spotania z zainteresowanymi rodzicami, w celu omówienia funkcjonowania dziecka w przedszkolu, jego rozwoju poznawczo - społeczno - emocjonalnego. Kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych. Dzieci podczas występów artystycznych prezentują to czego nauczyły się w przedszkolu.

Nauczyciele ciągle doskonalą swój warsztat pracy, uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach, seminariach. Daje nam to możliwość wprowadzania do pracy z dziećmi nowych, twórczych metod pedagogicznych. 
Wykorzystujemy między innymi metody:

 • Pedagogika zabawy,
 • metoda Veroniki Sherborne,
 • naturalna nauka języka,
 • metoda "Dobrego Startu",
 • metoda K. Orffa i R. Labona,
 • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • metoda glottodydaktyczna

Nasze przedszkole brało udział w ogólnopolskich konkursach i otrzymało certyfikaty

"Przedszkole w Ruchu" i "Przedszkole Talentów"

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć