Menu

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ UCZNIÓW W SZKOLE

 

 1. Przed lekcjami i po lekcjach:

 

 1. Uczniowie przychodzą na zajęcia zgodnie z planem lekcyjnym.
 2. W przypadku wcześniejszego przyjścia udają się do biblioteki lub świetlicy szkolnej.
 3. Po godzinie 8.15 wchodzą do szkoły tylko głównym wejściem.
 4. Uczniowie, którzy przyjeżdżają do szkoły na rowerze, hulajnodze lub rolkach, po przekroczeniu bramy lub furtki szkoły, schodzą z roweru i hulajnogi, a rolki zmieniają na buty.
 5. Rower i hulajnogę odprowadzają do rowerowni i przypinają je, rolki zostawiają w szatni schowane do worka (nie jeżdżą po terenie szkoły). Szanują sprzęt innych osób korzystających z rowerowni.
 6. Po wejściu do szkoły uczniowie przebierają się w szatni, okrycie wierzchnie wieszają na wieszaku, zmienione obuwie wkładają do worka.
 7. Po dzwonku na lekcję, uczniowie wchodzą spokojnie do klasy, zajmują wyznaczone miejsca i przygotowują się do zajęć.
 8. W czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zakończonych zajęciach każdy uczeń ma możliwość pozostawienia podręczników, przyborów szkolnych i stroju do wf-u w indywidualnej szafce. W szafce tej nie może przechowywać wierzchniej odzieży i butów na zmianę.
 9. Po zakończonych lekcjach uczniowie schodzą do szatni (klasy 1-4* pod opieką nauczyciela), spokojnie czekają, aż pani woźna otworzy drzwi do szatni.
 10. Uczniowie przebierają się, opuszczają teren szkoły i wychodzą do domu lub innego miejsca ustalonego z rodzicami.
 11. Podczas drogi do szkoły i do domu dbają o bezpieczeństwo swoje i innych osób, nie    wdają się w przepychanki i zaczepki.

*klasy 4-te są odprowadzane do szatni przez nauczyciela tylko w I semestrze

 

 1. W czasie przerwy

 

 1. Na przerwie uczniowie spędzają czas z rówieśnikami, nie korzystają z telefonów komórkowych.
 2. Zachowują się względem siebie kulturalnie: nie używają wulgarnego słownictwa, nie przezywają się, nie przeszkadzają sobie nawzajem, nie sprawiają nikomu przykrości.
 3. Nie biegają i nie stwarzają zagrożenia dla innych dzieci, nie hałasują. Wszyscy pamiętają, że w szkole nie są sami.
 4. Uczniowie korzystają z łazienki zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie odrabiają tam lekcji, nie jedzą drugiego śniadania. Łazienka nie jest miejscem spotkań towarzyskich.
 5. Przed lekcjami wf-u i muzyki, które odbywają się w sali nr 3, uczniowie czekają na nauczyciela w holu głównym. Nie wchodzą do małego korytarzyka przy salach oddziałów przedszkolnych.
 6. Zachowują zasady bezpiecznego poruszania się po schodach – wchodzą i schodzą zawsze stroną prawą, nie biegają i nie przepychają się.
 7. Nie biegną do stołówki w czasie przerwy obiadowej, spokojnie zajmują miejsce w kolejce.
 8. W czasie przerw obiadowych nie dokonują zakupów w sklepiku szkolnym.
 9.  Jeśli spożywają posiłek na korytarzu, pamiętają o pozostawieniu po sobie porządku.
 10. Podczas przerwy nie opuszczają terenu szkoły, nie wychodzą poza ogrodzenie szkoły.
 11. Przebywają na dworze tylko w dni pogodne, zawsze pod opieką i w zasięgu wzroku nauczyciela dyżurującego. Nie chowają się za żywopłotem, czy za szkołą.
 12.  Nie wspinają się na drzewa i ogrodzenia. Absolutnie nie niszczą roślinności – drzewa będą wdzięczne!
 13. Każdą niepokojącą sytuację, zagrażającą bezpieczeństwu zgłaszają dyżurującemu nauczycielowi lub innej osobie dorosłej.
 14. Zachowanie uczniów na przerwie ma wpływ na ocenę zachowania.
 15. Mijając na korytarzu nauczyciela lub innego pracownika szkoły, uczeń pamięta o powitaniu!

 

SPOSÓB PREZENTACJI TREŚCI REGULAMINU:

 

 1. Zapoznanie uczniów podczas lekcji wychowawczych - do 30 września każdego roku.
 2. Opublikowanie regulaminu na szkolnej stronie internetowej: zspnowawies.edupage.org
 3. Umieszczenie dokumentu na tablicy w korytarzu szkolnym, w bibliotece, w dokumentacji szkoły.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018r.

Do druku

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć