Menu

Ogłoszenie Informacje

 

Drodzy Nauczyciele, Uczniowie, Rodzice, pragniemy poinformować, że znamy już datę 14. edycji RAJDU PĘCICKIEGO, organizowanego przez Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.  Odbędzie się w dniu 02. 10.2017 roku, a tradycyjnym zakończeniem będzie uroczystość przy Pomniku Mauzoleum o godzinie 11.00.

Podobnie jak w poprzednim roku zapraszamy serdecznie uczniów z Komorowa i z Michałowic do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu. Prosimy, aby przedstawiciele szkół gminnych przygotowali krótkie (od 5 do 7 minut) okolicznościowe wystąpienia.

Uświetnieniem uroczystości rajdowych jest co roku rozpisywany Konkurs Poetycko – Plastyczny „Ci, co zginęli w walce...”

 

Poniżej regulamin.

„ Ci, co zginęli w walce...”

 MIĘDZYSZKOLNY KONKURS POETYCKO-PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

     Czternaście   lat temu nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi wyszli z inicjatywą zorganizowania Rajdu Pęcickiego dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń z 2 sierpnia 1944 roku. Przejście trasą: Nowa Wieś- Pęcice, w hołdzie poległym Powstańcom, było dla młodzieży gimnazjalnej niecodziennym i cennym doświadczeniem, a w kolejnych latach stało się   tradycją naszej szkoły.

     W celu przybliżenia uczniom tematyki Bitwy pod Pęcicami nauczyciele Szkolnego Zespołu Humanistów rokrocznie organizowali Szkolny Konkurs Poetycko- Plastyczny pod hasłem : „Ci, co zginęli w walce…”, cieszący się zainteresowaniem naszych wychowanków. Z czasem  zyskał on rangę międzyszkolnego, obejmując zasięgiem trzy gimnazja w Gminie Michałowice i zyskując patronat Wójta, Pana Krzysztofa Grabki.

     Serdecznie zapraszamy uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VII szkoły podstawowej interesujących się historią, poezją, piszących własne wiersze, lubiących tworzyć prace plastyczne i, co ważne, chcących zaprezentować innym efekty swoich działań, do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Przypominamy uczestnikom i opiekunom, że tematem konkursu jest, jak dawniej, Bój pod Pęcicami, a nie szeroko pojęte Powstanie Warszawskie. Jest to ważne ze względu na właściwy zakres tematyczny przygotowywanych przez młodzież prac.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

ORGANIZATOR:

Publiczne Gimnazjum im . Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi,

ul. Główna 96, 05-806 Komorów

 

CELE KONKURSU:

 • Zainteresowanie uczniów Gminy Michałowice tematyką Boju pod Pęcicami, poszerzenie i zgłębienie wiedzy historycznej związanej z Miejscem Pamięci Narodowej w regionie.
 • Uczczenie kolejnej rocznicy Bitwy pod Pęcicami.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia.
 • Zmotywowanie gimnazjalistów do działań plastycznych i literackich, rozwijanie młodych talentów oraz prezentacja prac w środowisku lokalnym.
 • Pobudzanie do twórczego myślenia oraz kształcenie  indywidualnych uzdolnień uczniów, wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniami zdolnymi.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej młodzieży.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

Kategorie konkursowe

1. Literacka – praca w formie wiersza o dowolnej budowie, co najmniej 20 wersów, zatytułowana, napisana indywidualnie, w formie wydruku.

 1. Plastyczna- praca formatu co najmniej A3, wykonana indywidualnie, dowolną wyłącznie płaską – techniką plastyczną. Prace przestrzenne nie będą oceniane.

 

Kryteria oceny prac

Prace literackie - poprawność merytoryczna, kompozycja, adekwatność tytułu, oryginalność ujęcia tematu, bogactwo języka, estetyka zapisu, ortografia.

Prace plastyczne -  zgodność z tematem, kompozycja, kolorystyka, estetyka wykonania, technika plastyczna, oryginalność ujęcia tematu.

 

Komisja

Ocena prac będzie zadaniem niezależnej komisji i będzie miała miejsce w naszej szkole  ok. 10-7 dni przed planowaną datą ogłoszenia listy laureatów i wręczenia nagród.

 

Etapy konkursu

 • Szkolny – z zebranych prac szkolna komisja konkursowa wybiera 5 najlepszych w każdej kategorii.
 • Międzyszkolny – każda szkoła zgłasza do etapu nie więcej niż 5 najlepszych prac w każdej kategorii.

 

Warunki uczestnictwa

 • Udział w konkursie mogą brać  uczniowie klas gimnazjalnych oraz VII klasy szkoły podstawowej.
 • Prace muszą być wykonane indywidualnie, przy czym każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę w każdej z kategorii.
 • Każdy uczestnik konkursu do pracy dołącza wypełnioną kartę zgłoszenia oraz zgodę Rodziców na udział w Konkursie i publikację pracy.
 • Każda praca ( zarówno literacka, jak i plastyczna) musi być zakodowana, np. podpisana cyfrowym kodem. Do pracy należy dołączyć tak samo zakodowaną kopertę, w której umieszczone będą dane autora ( te same, co na karcie zgłoszenia).
 • Do prac literackich należy dołączyć ich zapis elektroniczny na podpisanej płycie.

 

Uwaga!

Prace plastyczne zostaną zaprezentowane na okolicznościowej wystawie w budynku Publicznego Gimnazjum  w Nowej Wsi. Nagrodzone i wyróżnione prace literackie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

 

NAGRODY- w obu kategoriach nagrody rzeczowe oraz dyplomy dla autorów najlepszych prac.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU będzie miało miejsce podczas uroczystości przy Pomniku – Mauzoleum w Pęcicach po XIV Rajdzie Pęcickim w dniu 2 października 2017 r.

 

TERMINY

Nieprzekraczalny termin dostarczenia prac do organizatorów etapu międzyszkolnego konkursu  to 20 września 2017r.  Wiąże się to z koniecznością zorganizowania wystawy oraz przygotowaniem prac do oceny przez komisję.

 

INFORMACJE

Beata Wiszniewska - nauczycielka języka polskiego

Elżbieta Gąsior - nauczycielka historii

           

Zapraszamy

Organizatorzy

                             

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć