Menu

 

REGULAMIN  

Konkursu Plastyczno-Literackiego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości pn. „ Sto lat dla Polski” 

 

I Cele konkursu: 

 1. Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia.  
 2. Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju w związku 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018.  
 3. Propagowanie treści patriotycznych poprzez edukację plastyczną i literacką dzieci i młodzieży.  
 4. Popularyzowanie i wspieranie artystycznych i literackich talentów dzieci i młodzieży. 

 

II Organizator: 

Organizatorem Konkursu Plastyczno-Literackiego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. 

III Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów ZSP im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. 

IV   Tematyka:  

 1. Tematem konkursu jest wykonanie kartki pocztowej z życzeniami z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.  
 2. Uczestnicy konkursu przygotowują kartkę pocztową w formacie A5 (poziomo – połowa formatu A4).  Wykonana praca ma zawierać: obraz, znaczek pocztowy i tekst życzeń. Prace nie mogą być wykonane z wiotkiego materiału.  
 3. Praca plastyczna musi być zgodna z tematem konkursu, twórcza i oryginalna. Przygotowana indywidualnie z dbałością o estetykę wykonania. 
 4. Tekst życzeń powinien być przygotowany z poprawnością i starannością językową. Winien korespondować z ilustracją plastyczną na odwrocie kartki oraz z zaprojektowanym znaczkiem. Miejsce adresowe powinno zostać niewypełnione. 

 

V Ocena prac: 

 1. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 

 • Uczniowie klas I-III 
 • Uczniowie klas IV-VI 
 • Uczniowie klas VII-VIII i III gimnazjum 

 

 1. Oceny prac dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora w trzech kategoriach wiekowych. 

 1. Głównymi kryteriami oceny pracy są: 

 • zgodność z tematyką konkursu, 
 • twórcze i oryginalne podejście do tematu konkursu, 
 • poprawność i staranność językowa, 
 • estetyka wykonania prac. 

     4. Prace należy składać do p. Hanny Młyńskiej i p. J. Sabat do 26.10.2018 r. 

VI Nagrody: 

 1. Wyróżnione w konkursie prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz upominkami. Laureaci konkursu otrzymają ponadto celujące oceny z języka polskiego. 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć